IMG_1817

İdari Yöneticimiz Selen Akçalı ve Muhasebe Sorumlumuz Yasin Balaban 16-18 Ocak 2017 tarihlerinde, Antalya’da gerçekleşen Ara Değerlendirme Çalıştayı ve Ara- Final Raporu Eğitimi’ne katıldılar. Etkinliğin ilk gününde programın genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Önümüzdeki hibe programlarının hazırlık aşamasına katkı sağlaması açısından, mevcut programın yapısı ve işleyişiyle ilgili hibe faydalanıcılarının görüşleri alındı.

2,5 gün süren etkinliğin kalan 1,5 gününde projelerin sağlıklı bir şekilde sonlandırılması için gereken bilgiler hibe faydalanıcılarıyla paylaşıldı. Teknik ve mali raporlamayla ilgili uygulamalı çalışmalar yapıldı. Etkinlik aynı zamanda tüm hibe faydalanıcılarının hep birlikte olması için önemli bir fırsat oldu. Proje sahipleri birbirlerinin hikâyelerini ve deneyimlerini dinleme şansını buldu.