engi0948Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na taslağı sunulan “Düzeltmen Meslek Standardı”nın kitap yayıncılığının özgün koşul ve ihtiyaçlarını da içermesi amacıyla, Mesleğimiz Yayıncılık Projesi sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Birliğimiz adına görüş bildirilmişti. Düzelti önerilerinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla 10 Ekim 2016 Pazartesi günü BYEGM İstanbul ofisinde düzenlenen çalıştaya proje adına Sektörel Uzman Sevengül Sönmez, Birliğimiz adına Yonca Cingöz ve Yapı Kredi Yayınları’nın deneyimli düzeltmeni Filiz Özkan katıldı. Çalıştay sonunda belgede önemli değişiklikler yapıldı.