Kapanışta Yayıncılık Meslekleri ve Eğitim Modelleri Tartışıldı

Mesleğimiz Yayıncılık Projesi Kapanış Konferansı 4 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 16.00’da Intercontinental Istanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Konferansa proje süresince emeği geçen sektör profesyonelleri, Türkiye Yayıncılar Birliği üyesi çok sayıda yayınevinden temsilciler, akademisyenler ve kültür merkezi yöneticilerinin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Norveç’ten yayıncılık sektörünün önde gelen kurumlarının yöneticileri katıldı. Katılımcılara projenin tüm süreçlerinin ve etkinliklerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı, yayıncılığın “Editorya”, “Pazarlama, Satış ve Kurumsal İletişim” ve “Üretim” ana alanlarına ait mesleklerin tanımları ve standartlarını içeren el kitabı dağıtıldı.

Konferansın açılışını yapan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye’de yayıncılığın endüstrileşmesi sürecinde meslek tanımları ve standartlarının oluşturulması, bu paralelde yayıncılık eğitim programlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Proje Koordinatörü Ebru Şenol proje planlanırken yola çıkılan ana hedeflerden söz etti ve projeye her adımda sektörden yapılan katkıların proje çıktılarını zenginleştirdiğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Avrupa Birliği Bakanlığı AB İşleri Uzmanı Oktay Ercan da söz alarak, Bakanlığın Avrupa Birliği hibe programlarının uygulanması sürecindeki çalışmaları, STK’lere gelecek dönemde verilmesi planlanan destekler ve yeni hibe programlarıyla ilgili bilgi verdi.

Proje ortağı Birleşik Krallık Yayıncılar Birliği Yayıncı İlişkileri Direktörü Emma House, konuşmasında, projede sayesinde kurulan işbirliği ve iletişim ağının devam projeleriyle sağlamlaştırılması gerektiğine değindi. Projenin iştirakçi kuruluşu mediacampus Frankfurt’un Direktörü ve Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği Eğitim Direktörü Monika Kolb- Klausch, “Almanya’da Yayıncılık Sektörü, Kurumsallaşma ve Mesleki Eğitim” başlıklı sunumunda Alman eğitim sistemine ve AB’nin mesleki yeterlilikler çerçevesine uyumlu biçimde hazırlanan meslek standartlarını, mediacampus Frankfurt’un geliştirdiği yayıncılık eğitim programlarını ve endüstriye etkilerini anlattı.

Projenin arkaplanı, amaçları ve etkinliklerinin sunulmasının ardından, Fransız yayıncılık eğitimi kuruluşu A’SFORED Direktörü Aida Diab, “Fransa’da Yayıncılık Eğitimi ve A’SFORED” başlıklı bir sunum yaparak, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenledikleri yayıncılık eğitim programlarını tanıttı. Konuşmacılar katılımcıların standartlaşma ve eğitimlerle ilgili sorularını yanıtladı. Toplantı sürdürülebilirlik hedeflerinin paylaşılması ve katılımcıların sorularının ve önerilerinin tartışılmasıyla sona erdi.

Proje ek kitabının dijital versiyonu ve “Yayıncılık Meslekleri Sözlüğü” mikrositesi önümüzdeki günlerde proje web sitesinde kullanıma açılacak, yayıncılık paydaşları ve basına duyurulacak.
www.meslegimizyayincilik.com