Depo yönetiminden, mal kabulü ve sipariş sevkiyat sürecinden sorumlu kişi.

 

Görevler

1- Siparişlerin doğru ve eksiksiz hazırlanmasını sağlamak.

2- Sevkiyat yapılacak noktalara en hızlı ve masrafsız şekilde ürünlerin ulaştırılması için yol planı yapmak ve zamanında gerçekleştirmesini sağlamak.

3- Depo sayımını yaptırmak / yapılmasını sağlamak.

4- Mal ve iadelerin kabulünü yapmak / yaptırılmasını sağlamak.

5- Tüm mal kabul, sevkiyat ve iade işlemlerinin fatura, irsaliye, çeki listesi vb. evrakı ürünlerle eşleşecek biçimde düzenlenmesini sağlamak.

6- Stoklarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak, raporları hazırlamak, uyarılarda bulunmak.

7- Deponun genel düzenini; ürünlerin hasar görmeyeceği biçimde, uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.