Depodaki ürünleri sevkiyata fiziksel olarak hazırlayan ve deponun düzenli olmasını sağlayan kişi.

 

Görevler

1- Depo yöneticisi tarafından verilen talimata uygun olarak siparişleri istenen süre içinde eksiksiz hazırlamak.

2- Deponun genel düzenini sipariş hazırlamaya uygun şekle getirmek.

3- Gelen yeni ürünleri indirmek, kontrol etmek ve yerleştirmek.

4- Üründe sorun olduğunda yöneticisine bilgi vermek.

5- Çeki listelerini hazırlamak.

6- Elleçleme yapmak.

7- Paketleme yapmak.

8- Yükleme yapmak.

9- Yayınevinin belirlediği dönemlerde; iadeleri kontrollerini yaparak teslim almak.

10- İadeleri yerleştirmek.

11- Stok sayımı yapmak.

12- Depo içindeki her türlü ürünün en hasarsız şekilde korunması için gerekli çalışmaları yapmak yapılması için bağlı olduğu yöneticiye bilgi vermek.

13- Kullanılan depo programıyla eşgüdümlü çalışmak.