İnternet üzerinden yapılan satışları (online) ve bu satış kanallarıyla ilişkileri yürüten kişi.

 

Görevler

1- Yayınevinin ürünlerinin yer alacağı online satış kanallarını belirlemek.

2- Online satış kanallarında yapılacak kampanyaları belirlemek.

3- Online satış kanallarındaki temsilcilerle ilişkileri yürütmek ve proje geliştirmek.

4- Online satış kanallarının ihtiyacı olan tüm bilgi ve materyalleri sağlamak.

5- Online satış kanallarındaki reklam bütçesinin oluşturulması için önerilerde bulunmak.

6- Ön plana çıkarılacak yayınlar ve yeni kitaplar için tasarlanacak dijital afiş, manşet, reklam (banner) vb. materyallerin satış kanallarında olmasını sağlamak.

7- Online satış kanallarındaki fiyat, baskı durumu, stok, bilgi vb. güncellemeleri takip etmek, güncellenmesini sağlamak.

8- Online satış kanallarındaki raporları temin edip analiz yapılmasını sağlamak.

9- Varsa yayınevinin kendi online satış sitesinin en verimli biçimde yönetilmesini sağlamak. Bu siteye özgün kampanyalar ve satış artırıcı faaliyetler geliştirmek ve onaya sunmak. Ön plana çıkarılacak yayınlar ve yeni kitaplar için tasarlanacak dijital afiş, manşet, reklam (banner) vb. materyallerin bu sitede olmasını sağlamak. Fiyat, baskı durumu, stok, bilgi vb. güncellemeleri takip etmek ve yapmak. Satışlara ve site ziyaretlerine ilişkin analizler yapmak ve raporlar hazırlamak.