Yayınevi ve ürünlerin tüm iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve bu süreçlerin doğru biçimde yürütülmesinden sorumlu olan kişi.

 

Görevler

1- Marka bilinirliğinin arttırılması için her türlü faaliyeti planlamak düzenlenmesini sağlamak.

2- Kurumsal iletişim stratejilerini belirlemek ve yürütülmesini sağlamak.

3- Yayınevinin kurumsal iletişim strateji ve hedeflerinin kurum çalışanları tarafından benimsenmesini sağlayacak faaliyetler planlanmak ve yürütülmesini sağlamak.

4- Yıllık medya satın alma, etkinlik ve faaliyet bütçesini planlamak.

5- Kurumsal iletişim stratejileri doğrultusunda tanıtım ve promosyon materyallerinin hazırlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamak.