Kurumsal iletişim stratejileri doğrultusunda markanın doğru konumlandırılmasını sağlayan, marka bilinirliği ve güvenilirliğini artırma çalışmalarını yapan kişi.

 

Görevler

1- Markanın hedef kitle iletişim stratejisini belirleyerek tüm operasyonel çalışmaları ilgili diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek.

2- Markanın pazar ve rekabet analizlerini yapmak.

3- Markanın strateji ve hedeflerine göre pazarlama planlarının yapılmasına katkıda bulunmak.

4- Satış ve pazarlama ekibiyle koordineli olarak; markanın doğru hedef kitlesine ulaşmasını / duyurulmasını sağlayacak kampanyalar / projeler oluşturmak.

5- Marka değerine katkı sağlayacak sponsorluk sosyal sorumluluk etkinlik vb. projeler geliştirmek, önermek.

6- Markanın okur (müşteri) beklentilerine uygun biçimde gelişimi için ilgili diğer tüm birimlerle birlikte çalışmalar yürütmek.