Ürünlerin sorumluluk alanındaki tüm satış kanallarında bulunmasını, görünmesini sağlayan ve satışı arttırıcı faaliyetlerde bulunan kişi.

 

Görevler

1- Ürünlerin raf bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamak.

2- Müşterinin lojistik süreçlerini takip etmek eksiklikleri gidermek.

3- Reyon sorumlularını ürünlerle ilgili bilgilendirmek.

4- Satış noktalarının, yapılan anlaşmalar doğrultusunda düzenlemek.

5- Yoğun günlerde reyon sorumlularına destek olmak.

6- Sahadan gelen geribildirimleri üst yönetime bildirmek.