Sorumlu olduğu satış kanalını, yayınevinin temel prensipleri doğrultusunda, pazar ve rekabet koşulları çerçevesinde yöneten, satış hedeflerini belirleyen ve gerçekleşmesini sağlayan kişi.

 

Görevler

1- Sorumlu olduğu satış kanalının siparişlerinin oluşturulmasını, onaylanmasını ve ödemelerinin yapılmasını, yayınevinin satış stratejileri ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

2- Sorumlu olduğu satış kanalını mevcut ve yeni kitaplarla ilgili olarak düzenli bir şekilde bilgilendirmek ve hedefler doğrultusunda siparişlerin oluşturulmasını sağlamak.

3- Sorumlu olduğu satış kanallarıyla düzenli ve etkili iletişim kurmak ve satış noktalarını ziyaret etmek.

4- Satış noktalarının satış artırıcı şekilde düzenlenmesini sağlamak.

5- Sorumlu olduğu kanallar için satış ve verimlilik artırıcı önerileri yöneticisine iletmek.