Yayınevindeki tüm üretim süreçlerini yöneten kişi.

 

Görevler

1- Maliyet çıkarmak ve kontrolünü sağlamak.

2- Üretimi planlamak.

3- Üreticileri işin uygunluğuna (bütçe, teknik ve zaman açısından) göre onaylamak.

4- Kâğıt (ve diğer üretim hammaddelerin) temin edilmesini sağlamak ve (bütçe, teknik ve zaman açısından) onaylamak.

5- Üretim numunesi üzerinden kalite kontrolünü yapmak, onaylamak / onaylamamak ve depoya bilgi vermek.

6- Yeni üretim tekniklerini izlemek ve gerektiğinde uygulamak.

7- Yayıneviyle üretim noktası arasında uygulamaya ilişkin koordinasyonu sağlamak.