Yayın yönetmeni, yayın kurulu, editör gibi editorya ekibine günlük çalışmalarında yardımcı olan, toplantı gündemi hazırlayan ve tutanağı tutan, bilgi belge akışını sağlayan, dosyalama vs. kırtasiye işlerini yürüten, yazı işlerinde ve yayın / danışma kurullarında ya da komisyonlarda iletişimi kolaylaştıran ve görevlerin aksamadan yürütülmesine yardım eden, kurumsal yazışmaları yapan ve takip eden, yayın koordinatörüne yardım eden nitelikli kişidir.

 

Görevler

1- Süreli yayınlarda ve yayın projelerinde (ansiklopedi, antoloji, seçki, derleme vb.) yazı işlerinin sekretaryasını yürütmek.

2- Yayın koordinatörüyle birlikte toplantıları düzenlemek, gündem ve tutanak hazırlamak.

3- Bilgi belge dosyalamak, arşivlemek.

4- Kurumsal yazışmaları yapmak.