“AB’ye Giriş Sürecinde Yayıncılıkta Mesleki Yeterlilikler Çevresinde Diyaloglar” yani kısa adıyla Mesleğimiz Yayıncılık projesi, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı’nın 4. Dönemi kapsamında, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ortağı İngiltere Yayıncılar Birliği ile birlikte, Avrupa Yayıncılar Federasyonu, Alman mesleki eğitim kuruluşu mediacampus Frankfurt ve Norveç Yayıncılar Birliği desteğiyle yürütülüyor.

15 Şubat 2016’da başlayan proje 15 ay sürecek, bu süreçte Ankara ve Brüksel’deki resmi kurumlara danışma ziyaretleri, ortak ve iştirakçilerin ülkelerine proje sürecini birlikte gözden geçirmek ve bölgelerindeki uzmanlarla görüşmek,  Avrupa Eğitim Vakfına (European Training Foundation – ETF) işleyişi ve aday ülkelerle çalışmalarını incelemek üzere çalışma ziyaretleri yapılacak. Yayıncılık paydaşlarını bir araya getirecek çalıştayda yayıncılıkla ilgili meslekler ve belirli mesleklere yoğunlaşacak çalışma gruplarının konuları belirlenecek. Proje sonunda AB çerçevesi, Türkiye’de ve yayıncılık sektöründeki meslekler, mesleki standart ve yeterliliklerle ilgili manzarayı yansıtacak bir rapor yayınlanacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği

1985 yılında yayıncılar ve yayın dağıtımcıları tarafından İstanbul’da kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, sektörün gelişmesi için çalışma yürüten en eski aktif meslek kuruluşudur. Şu anda 320’yi aşkın üyesi bulunan Birlik, uluslararası alanda Türkiye’yi temsilen Uluslararası Yayıncılar Birliği (International Publishers Association – IPA) üyesidir.

Yayıncılık mesleğini geliştirmek, kaliteli basılı yayın yapılmasını sağlamak, mesleki sorunlara çözümler üretmek, kültür, edebiyat ve sanatın geliştirilmesi ve yayılması, ülkemizin uluslararası boyutta büyük bir yayıncılık merkezi haline gelmesi için çalışmak Birliğin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye Yayıncılar Birliği iki yılda bir sektör paydaşlarının yayıncılık gündemini tartıştığı Türkiye Yayıncılık Kurultayları’nı düzenler, ilgili bakanlıklar ve resmi/sivil tüm kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, yayıncılığın ekonomik gelişimine katkı sağlayan, 6 ildeki TÜYAP kitap fuarlarının organizasyonunda ve uluslararası kitap fuarlarına Türkiye’nin katılımını örgütleyen Ulusal Organizasyon Komitesi’nin çalışmalarında görev alır.

www.turkyaybir.org.tr

İngiltere Yayıncılar Birliği

İngiltere Yayıncılar Birliği (The Publishers Association – PA) İngiltere’deki kitap, dergi, işitsel ve elektronik yayıncıları temsil eden başlıca meslek kuruluşudur. Akademik dergiler, ilk, orta ve yüksek öğrenim için ders kitapları, kurgu, kurgudışı, çocuk kitapları ve öğrenme kaynakları üreten 100’ü aşkın üyesi bulunmaktadır. İngiltere Yayıncılar Birliği’nin işlevi, yayıncıların politik konuların yanı sıra medya ve endüstri paydaşları ile aralarındaki iletişimin desteklenmesidir. Birlik mesleki standartların İngiltere yayıncılık işgücünün ihtiyaçlarıyla uyumlandırılmasını sağlamak üzere yayıncılık eğitimi ortaklarıyla ve diğer yaratıcı endüstri kurumlarıyla yakın planda çalışır.

www.publishers.org.uk

MEDIACAMPUS FRANKFURT

1946’da Almanya’nın Köln şehrinde kurulan mediacampus frankfurt 1962 yılında ticaretle ilgili uzun bir geçmişi olan ve kitap fuarlarıyla ün kazanan Frankfurt şehrine taşındı. Alman Kitapçılar Birliği’nin (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) alt kuruluşu ve bağlı eğitim kurumudur. Mediacampus frankfurt yayıncılardan kitapçılara, kitap endüstrisindeki tüm tanınan şirketlerle yakın ilişki içinde ve temas halindedir, genç profesyonellerin ve uzmanların uluslararası değişim ve ağlarını destekler, yayıncıları, kitapçıları ve hizmet sağlayıcıları hedef gruplarıyla bir araya getirir. Mediacampus frankfurt yayıncılık endüstrisinde ileri eğitimin başlıca kurumu haline gelmiştir. Geniş meslek okullarına, lisans öğrencilerine ve profesyonellere yönelik çok çeşitli ders ve programlar hazırlayıp sunar, mesleğin adaylarından yeni başlayanlara, stajyerlerden genç profesyonellere, kariyer değiştirenlerden geleceğin yöneticilerine ve uzman profesyonellere ve seminer ve atölyeler organize eder. Bu projede medicampus frankfurt Türkiye Yayıncılar Birliği ile mesleki standartlar ve yeterlilikler alanındaki deneyim ve birikimini paylaşacak. mediacampus frankfurt ve proje ekibi Frankfurt ziyareti sırasında projeyi ve Alman sistemini gözden geçirmek üzere bir araya gelecek.

mediacampus-frankfurt.de

AVRUPA YAYINCILAR FEDERASYONU

Avrupa Yayıncılar Federasyonu (FEP), merkezi Brüksel’de bulunan, Avrupa Birliği’ndeki kitap yayıncılığı birliklerin bağımsız ve kâr amacı gütmeyen şemsiye birliğidir. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 28 ulusal birliği temsil eden FEP Avrupa’daki yayıncıları büyük bir çoğunluğunu temsil etmektedir. FEP Avrupa yasaları üzerine çalışarak yayıncı birliklerine telif hakları ve diğer yasal konularda tavsiyelerde bulunur. FEP dijital kaynakların telif hakları ve erişilebilirliği, öksüz eserler, okuryazarlık, teknoloji ve inovasyon gibi konularda çeşitli AB projeleri yürütmektedir.

FEP projede Türkiye Yayıncılar Birliği ile AB’nin yayıncılıkla ilgili politikaları ve bunların Avrupa ve aday ülkelerdeki yayıncılığa etkileri konusunda, özellikle Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve ilgili gelişmelere odaklanarak bilgi ve know-how’ını paylaşacak. FEP ayrıca proje sonunda yayınlanacak kitapçığın içeriğine de katkıda bulunacak.

www.fep-fee.eu

NORVEÇ YAYINCILAR BİRLİĞİ

Norveç Yayıncılar Birliği (NPA), merkezi Oslo’da bulunan, yayıncıların oluşturduğu bir meslek örgütüdür. Üyeleri ülkedeki yayıncı ve kitapçıların kitap satışlarının yaklaşık yüzde 85’ini temsil eder. Pazar girişimleriyle ilgili işbirliklerini sağlar, istatistik üretir, yayıncı üyelerine standart kontratlar üretir ve çeşitli hizmetler verir. Başlıca ilkeleri, telif haklarına toplumda saygıyı artırmak ve yayıncılarının telif haklarıyla ilgili konumlarını güçlendirmek, bu yolla ayrıca Norveç’te edebiyatı geliştirmek ve yerini sağlamlaştırmak, yayıncıların konumlarını savunmak ve güçlendirmek, onların mesleki ve mali çıkarlarıyla uyumlu çalışmalar yürütmektir.

Bu projede NPA Türkiye Yayıncılar Birliği ile mesleki standartlar ve yeterlilikler konusunda gelişmiş bir ülke olan Norveç’teki işleyişle, yayıncılığın ve yayıncılık eğitimlerinin bu işleyişteki yeriyle ilgili bilgi birikimini aktaracak, ülkedeki ilgili uzmanlarla ilişki geliştirilmesini sağlayacak. NPA ayrıca proje sonunda yayınlanacak kitapçığın içeriğine de katkıda bulunacak.

www.forleggerforeningen.no


Proje Takımı