Yayınevi tarafından yürütülen tüm etkinlikleri planlayan ve organizasyonu yapan kişi.

 

Görevler

1- Etkinlik bütçesini ve takvimini oluşturmak.

2- İş planını yaparak iş adımlarının planlamaya uygun biçimde yürütülmesini sağlamak.

3- Organizasyon / etkinlik için gereken ekibi oluşturmak görev dağılımını yapmak, gerekli hallerde ekibe gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.

4- Etkinlikle ilgili olarak kurum dışından sağlanacak mal ve hizmetlerin tedarikiyle ilgi süreci takip etmek planlama ve bütçeye uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamak.

5- Etkinliğin doğru ve yeterli biçimde duyurulması için ilgili birimlerce gerekli tanıtım çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

6- Gerçekleşen etkinlikle ilgili değerlendirme ve sonuç raporunu hazırlamak.