Yayınevinin medya satın alma sürecini kurumsal iletişim stratejileri çerçevesinde takip eden ve yöneten kişi.

 

Görevler

1- Kurumsal iletişim stratejisi çerçevesinde medya satın alma ihtiyaçlarını belirlemek.

2- Belirlenen medya satın alma ihtiyaçları çerçevesinde, gereken dönemsel ve yıllık bütçeleri hazırlayarak yönetimin onayına sunmak.

3- Onaylanan medya satın alma bütçesinin en verimli ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla yıllık medya satın alma planını hazırlamak uygulamak. değerlendirmek ve gerekli hallerde revize etmek.

4- Satın alma yapılacak medya kuruluşları ya da ilgili medya ajanslarıyla fiyat görüşmelerini yürütmek sözleşmeleri sonlandırmak.

5- Satın alma yapılan medya kuruluşları ve / veya medya ajanslarıyla rutin dönemsel (günlük haftalık aylık) operasyonları (ilan sayfa rezervasyonları, ilan teslimleri vb.) yürütmek.

6- Medya satın almalarının sözleşmeye uygun biçimde uygulandığını takip etmek ve raporlamak.

7- Medya ajansıyla ilgili kurumsal iletişim yöneticileri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

8- Medya satın alma faturalarının sözleşmelere uygunluğunu kontrol etmek.