Kurumlara (başka sektörlerde faaliyet gösteren) yönelik satış arttırıcı faaliyetleri (ilişkileri) ve projeleri geliştiren, yürüten ve faaliyetin satışa dönüşmesi halinde satış bölümüne yönlendiren kişi.

Görevler

1- Piyasa araştırması yaparak ürünlerin pazarlanabileceği potansiyel kurumları tespit etmek.

2- Ürünleri kurumsal pazarlamaya uygun olarak sınıflandırıp satışı için kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek.

3- Kurumlardan gelen taleplere göre içerik üretimine tavsiyelerde bulunmak.

4- Kurumlarda doğru kişiyi tespit ederek onunla doğrudan ya da dolaylı olarak iletişime geçmek.

5- Yapılan görüşmeler sonucunda belirli bir müşteri portföyü inşa etmek ve bunu yönetmek.

6- Fiyatlandırma konusunda temel satış kanallarına zarar vermeyecek politikalar yürütmek.