Yayınevinin tüm pazarlama süreçlerini yönetmekten sorumlu kişi.

Görevler

1- Yıllık pazarlama planını ve bütçelerini yapmak.

2- Pazarlama ekibini oluşturmak ve verimli şekilde yönetmek.

3- Satış yöneticisiyle birlikte çalışarak satış stratejilerine göre pazarlama stratejilerini belirlemek ve uygulamak.

4- Kurumsal pazarlama sürecini yönetmek.

5- Kurumsal iletişim ve marka yönetimi süreçlerini verimli şekilde yönetmek.

6- Bütçeler dahilinde basılı ve dijital reklamları belirlemek, tasarlanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

7- Kitapların, yazarların, dizilerin tutundurma ve pazarlama faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek.

8- Yazar iletişimi noktasında ekibe destek vermek.

9- Yeni pazarlama kanalları bulmak.

10- Pazarlama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgiyi yönetime aktarmak.