Uzmanlık alanına göre kitap ve / veya dosya değerlendiren, değerlendirme raporu hazırlayan, yayınevi çalışmalarına katılan ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

 

Görevler

1- Uzmanlık alanına / alanlarına göre kitap / dosya / yazar değerlendirmek

a- Kitabı veya dosyayı,

– Yayınevinin yayın politikasına ve kriterlerine göre okumak, incelemek.

– Konu, içerik ve tür açısından değerini saptamak.

– Hedef kitleye uygunluğuna göre incelemek.

– Dil, üslup ve anlatım açısından incelemek.

– Özgünlüğü, ayırıcı özellikleri açısından değerlendirmek.

– Satış potansiyeli açısından değerlendirmek.

– Piyasadaki emsal ve rakipleriyle kıyaslamak.

– Varsa farklı görüşleri araştırmak ve değerlendirmek.

b- Yazarın yayın geçmişini, ele aldığı konuyla ilgili bilgi, birikim ve yeterliliğini, başarılarını (ödül, satış rakamı, medya etkisi vb.), eserleri hakkındaki eleştiri ve değerlendirmeleri araştırmak ve incelemek.

2- Kitap veya dosyayla ilgili değerlendirme raporu hazırlamak

a- Kitabın veya dosyanın,

– Konu, içerik ve tür açısından değerini,

– Hedef kitlesini,

– Dil, üslup ve anlatım açısından yeterlilik düzeyini,

– Değerlendirildiği görüşleri,

– İçerdiği önemli tarihleri ve / veya yerleri,

– Satış potansiyeli, olası raf ömrü, uluslararası yayın potansiyeli, farklı mecralara (sinema, televizyon, tiyatro vb.) aktarılması, yazarının yayın geçmişiyle ilgili ve / veya varsa özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar konularında görüşlerini belirtmek.

b- Kitap veya dosya hakkındaki değerlendirmesini ve yayınlanmasıyla ilgili görüşünü bildirmek.

3- Kitap veya dosyayla ilgili önerilerde bulunmak

a- Yayına hazırlama aşamasıyla ilgili kişi (çevirmen, fotoğrafçı, editör, tasarımcı vb.) ve yöntem önerilerinde bulunmak.

b- Kitabın / dosyanın yayımlanma zamanı, baskı adedi ve baskı özellikleri konularında önerilerde bulunmak.

c- Metinde yapılması gereken değişikliklerle ilgili önerilerde bulunmak.

d- Kitap / dosya için yayın desteği (sponsorluk, fon, toplu satış vb.) potansiyeli hakkında görüş ve önerilerini belirtmek.

e- Pazarlama ve tanıtım önerilerinde bulunmak.

4- Yayınevi çalışmalarına katılmak

a- Raporu yazılı olarak yayınevine iletmek ve gerekirse yayınevinin kurullarında sunmak.

b- Gerekli durumlarda raporu revize etmek.

c- Yayın programının belirlenmesi süreçlerinde yer almak.

d- Uzmanlık alanında analiz ve değerlendirmelerle yayın programına katkıda bulunmak.

e- Yayın programına dair genel görüşlerini bildirmek.

5- Yayınevini yeni alanlar, eğilimler ve yazarlar konusunda yönlendirmek

a- Yeni yayın alanlarını tespit etmek ve önerilerde bulunmak.

b- Yayıncılıktaki yeni eğilimleri takip etmek ve önerilerde bulunmak.

c- Uzmanlık alanına / alanlarına göre yayınevinin bünyesine katılabilecek yazarlar bulmak ve önermek.