Yayınevi yönetimi tarafından belirlenen müşterilerle ilişkileri yürüten ve müşteri memnuniyetini sağlayan kişi.

 

Görevler

1- Müşterileriyle ilişkilerini yayınevinin belirlediği kurallar çerçevesinde sağlıklı ve güvenilir bir çizgide yürütmek.

2- Yayınevinin çalışma prensiplerini ve satış stratejilerini müşterilere aktarmak.

3- Yayınevinin tüm kitapları için tutundurma ve satış faaliyetlerini satış elemanlarıyla birlikte sağlamak.

4- Sahadaki satış elemanlarıyla koordineli olarak çalışmak.

5- Yayınevinin ürünleriyle ilgili müşterilerine doğru ve düzenli bilgi akışı sağlamak.

6- Müşterilerden gelen iadelerin lojistikle koordineli olarak alınmasını sağlamak.

7- Müşterinin lojistik hizmetlerden kaynaklanabilecek sorunlarını çözmek.

8- Müşterileriyle ilgili ticari / finansal durumu düzenli olarak takip etmek ve yöneticilerini bilgilendirmek.

9- Müşterinin şikâyet ve isteklerini yöneticilerine ve satış elemanlarına iletmek ve çözüm önerileri sunmak.