Kitapların yabancı dillere çeviri haklarının satılması ve farklı sektörlerde ürüne dönüştürülerek lisanslanması işlemlerini yürüten kişi.

 

Görevler

1- Yurt dışındaki potansiyel pazarları araştırmak.

2- Yurt dışı fuarlara katılmak.

3- Yurt dışındaki yayıncılarla ortak üretim projeleri geliştirmek.

4- Telif satışına yönelik olarak yönetime ve editoryaya, yurtdışından gelen talepler doğrultusunda önerilerde bulunmak.

5- Gerekli hallerde telif ve lisanslama ajanslarıyla ilişkileri yürütmek.

6- Dış pazara dönük pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek.

7- Yayınevinin elinde bulundurduğu fikri mülkiyet haklarının başka ürünlere dönüştürülmesini sağlamak.

8- Telif hakları ve lisanslamayla ilgili yasal mevzuata ve uygulamalara hakim olmak ve güncellemeleri takip etmek.

9- Telif hakları satış sözleşmeleri düzenlemek ve imzalanmasını sağlamak.