Yayınevinin ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlık alanı çerçevesinde danışmanlık yapan ve gerekli hallerde rapor hazırlayan nitelikli kişi. Bazı yayın danışmanları uzmanlık alanlarının benzemesi ya da kesişmesi nedeniyle lektörlük görevlerini üstlenir.