Baskı aşamasına gelmiş ürünün biçimsel son kontrollerini yaparak baskıya / üretime hazır olduğunu teyit eden kişidir.

 

Görevler

 1- Editörle iletişim içinde, tamamen sonlandırılmış bir kitabın uygulama çıktısını okumak.

2- Tapaj hatalarını işaretlemek.

3- Sayfa künyelerinin, önsöz, sonsöz, bölüm başlıkları, notlar, dizin vb.’nin doğru numaralandırılmış ve yerleştirilmiş olması için biçimsel kontrolleri yapmak.

4- Metin içinde ya da sonunda yer alan her tür görselin altyazısının doğruluğunu kontrol etmek.