Yayınevinin (yeni / yenileme / tekrar baskı) yayımlayacağı kitaplar ve projeler için, yayınevinde / dışarıda ilişkili kişilerle bağlantıları kuran, yayın öncesi, yayın, yayın sonrası süreçleri takip eden, yönlendiren, birimler arası koordinasyonu sağlayan kişi.

 

Görevler

1- Yıllık yayın programını yayın yönetmeniyle birlikte hazırlamak, aylara göre dağılımını yapmak, birimler arasındaki işleyişi programlamak ve yıllık yayın programının aksamadan yürümesi sağlamak.

2- Yayın kurulu daveti göndermek, toplantı gündemlerini hazırlamak, tutanaklarını tutmak.

3- Yayıneviyle dışarıdan çalışan kişiler (yazar, çevirmen, çizer, editör, düzeltmen vb.) arasında bağlantı kurmak, ilişkilerin sürdürülmesini sağlamak.

4- Projelerin değerlendirilmesini sağlamak.

5- Sözleşmeleri yapmak ya da yapılmasını sağlamak.

6- Yayın birimleri (editör, grafik, halkla ilişkiler, pazarlama) arasındaki ilişkileri takip etmek.

7- Birden çok marka varsa, onlar arasındaki yayın öncesi, yayın ve yayın sonrası koordinasyonu düzenlemek.

8- Baskı öncesi son kontrolün yapılmasını sağlamak, baskıya gidecek ürünün sözleşmelere uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.

9- Tekrar baskı ya da yenileme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

10- Kurumun geçmiş bilgilerinin arşivlenmesini sağlamak.