Yayınevinin politikası doğrultusunda yayın programının oluşturulmasından, proje üretiminden, ürün geliştirme vizyonunun yönetiminden birinci derecede sorumlu olan, yayıneviyle üçüncü şahıslar (yazarlar, çevirmenler vs.) arasında ilişkiyi sağlayan ve yöneten kişi.

 

Görevler

1- Yönetime (şirket yapısına göre genel müdür ya da yayıncı) sunulacak bütçeyi yayın koordinatörüyle birlikte hazırlamak.

2- Yayın ilkeleri ve yayın kurulu kararları doğrultusunda yayın planını hazırlamak.

3- Yazar / çevirmenlerle yayınevi arasındaki ilişkileri kurmak, sürdürülmesini sağlamak, sözleşmelerin şartlarını belirlemek.

4- Yayınevine (yerli / yabancı) yeni yazarlar / çevirmenler kazandırmak.

5- Yeni projeler bulmak / üretmek / ürettirmek, yayın kuruluna (ekibe ve yönetime) önerilen projeleri değerlendirmek.

6- Ekibin mesleki gelişimini sağlamak.