Danışma Toplantısı resimleri23-25 Mayıs’ta Türkiye Yayıncılar Birliği ofisinde yayıncılıkta telif alım-satımı, editörlük ve yayınevi-çevirmen ilişkileri konusuna yoğunlaşan danışma toplantıları düzenlendi. Deneyimli profesyonellerin proje ekibiyle buluştuğu toplantılar açık tartışma şeklinde gerçekleşti ve önemli fikirler paylaşıldı.

Telif ajansları ve yayınevlerinden telif yöneticileriyle yapılan toplantıda şu konular ağırlık kazandı:

  • Her yayınevinde, ölçeğine göre bir telif departmanı veya sorumlusu bulunması ihtiyacı
  • Telif sorumlularının yayınevinin yayın çizgisine hakimiyet düzeyi
  • Telif departmanlarında telif alımıyla satışının farklı özellikleri olduğu ve iş planında dikkate alınması gerekenler
  • Telif sorumlularının alanlarındaki uluslararası eğitim ve etkinliklere katılımı ve deneyim kazanmalarının önemi

Deneyimli editörlerle yaptığımız toplantılarda paylaşılan başlıca konular şöyleydi:

  • Editörlük, düzeltmenlik ve redaktörlük işlerinin tanımlarındaki belirsizlik, iç içe geçmişlik ve her birinin niteliklerinin ve gerekliliklerinin görünür kılınması ihtiyacı
  • Nitelikli içerik üretimi için yayınevlerinin son okumacı çalıştırmaları gereği
  • Değişen ve gelişen pazara göre editörden beklentilerin de değiştiği ve bu değişim sonucunda  editörün editoryal seçimlerinde ve işlerinde bağımsızlığını yitirdiği
  • Editörlük ve diğer içerik çalışmaları için kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin faydalı olacağı, özellikle stajiyerlik çalışmalarının gerekliliği

Çevirmenler ve çeviribilim uzmanlarıyla yaptığımız toplantıda şu konular öne çıktı:

  • Çevirmenlerin sözleşmeli çalıştırılmalarının önemi ve gerekliliği
  • Çevirmenlerin kitabı yayına hazırlayacak kişiyle (editör ya da redaktör) çalışmanın başında yöntem konusunda çalışmasının önemi

Sözleşmede yayın ve ödeme süreleri ve koşulları, metnin çevirmence kaç kez gözden geçirileceği gibi kuralların açık şekilde belirtilmesi.