Telif metinlerde konu, özel ad, kavram vb. dizinleri yapan, çeviri metinlerde ise Türkçeleştirilmiş dizine gerekli özel adları ve kavramları (gerekli programları kullanarak) ekleyen / çıkaran ve dizini kontrol eden kişidir.

 

Görevler

1- Çeviri metinlerde dizine eklenmesi gereken özel adları ve kavramları belirlemek.

2- Telif metinlerde konu, özel ad, kavram vb. dizinleri hazırlamak.

3- Dizini son haline getirmek ve kontrol etmek.