Metni yazılı ve görsel açıdan kontrol ederek yanlışsız yayımlanmasını sağlayan kişidir. Bu kapsamda yayın öncesinde metnin genel kontrollerini yapar, metni / prova baskısını ve / veya formaya alınmış metni yazılı ve görsel açıdan kontrol eder, prova baskısında ve / veya formaya alınmış metinde son kontrolleri yapar, yayın ve / veya baskı sonrasında hata takibi yapar.

 

Görevler

1- Metnin genel unsurlarını kontrol etmek

a- Metin yığılması veya başlık çatışması olup olmadığını kontrol etmek, varsa düzeltilmesi için bilgi vermek / düzeltilmesini sağlamak.

b- Genel unsurlarla (sayfa numaraları, paragraf girintileri – çıkıntıları, metin yerleştirme, içindekiler kısmı vb.) ilgili gerekli düzeltmeleri yapmak / yapılmasını sağlamak.

c- Başlıkların ve ara başlıkların yazımını kontrol etmek, biçimsel hata olması durumunda düzeltmek.

2- Yayın öncesi prova baskısını ve / veya formaya alınmış metni kontrol etmek

a- Metinde,

– Yazım kurallarına uyulup uyulmadığını,

– Atlanmış sözcükleri, fazla / eksik harfleri,

– Açılacak veya kapanacak heceleri ve satırları,

– Uymayan karakterleri, unutulmuş ve / veya fazla noktalama işaretlerini,

– Kullanılan yabancı ve eski Türkçe terimleri,

– Yayın organının yayın politikasına uygunluğu, tercih edilmeyen sözcüklerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.

b- Düzeltilmesi gereken noktaları göstermek için düzelti sembollerini kullanmak.

c- Metinde eşanlamlı sözcükleri tespit etmek, düzeltmeleri yapmak / yapılmasını sağlamak.

d- Metinle ilgili görsellerin alt metnini kontrol etmek, yazım hatalarını düzeltmek.

e- Grafik, şekil, şemalarda verilmiş veriler ve açıklamaların doğru olup olmadığını kontrol etmek, hata varsa düzeltilmesini sağlamak.

3- Prova baskısında son kontrolleri yapmak

a- Sayfa tasarımının uygunluğunu kontrol etmek, uyumsuzluk görmesi halinde editöre bilgi vermek.

b- Tasarımında hata olan sayfa ve bölümleri sayfa üzerinde işaretlemek.

c- Sayfadaki standart (künye, dipnot, kaynakça vb.) bilgilendirme yazılarını kontrol etmek.

d- Hataların düzeltilmesi için gerekli takibi yapmak, düzeltilmemiş yazım ve / veya görsel hatalarını veya biçimsel sorunları işaretleyerek gerekli düzeltmeleri yapmak.

4- Baskı sonrası metni gözden geçirmek

a- Tespit ettiği ve / veya bildirilen hataların sonraki baskılarda düzeltilmesi için ilgili birimi veya kişiyi bilgilendirmek.

b- Sonraki baskılarda ve / veya ilişkili yayınlarda hataların giderilmesini takip ederek, gerektiğinde hatayı kendisi düzeltmek.