EDİTÖRLÜK TÜRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanması için kitap seçim ve oluşturma süreçlerinde yer alan, metni kontrol eden, baskı sürecini yürüten, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri içinde yer alan nitelikli kişidir.

 

Görevler

1- Kitabı ve dosyayı incelemek / yayımlanması için önermek

a- Kitabı veya dosyayı okumak, incelemek.

b- Kitabın veya dosyanın içeriğinin yayınevi kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek.

c- Kitabın veya dosyanın özgünlüğünü kontrol etmek.

d- Kitabın veya dosyanın hedef kitleye uygunluğu açısından dil, üslup, anlam, tutarlılık vb. yeterliliğini kontrol etmek.

e- Kitabın veya dosyanın piyasadaki ticari karşılığını / konumunu araştırmak ve değerlendirmek.

f- Yayın kuruluna önermek.

g- İlgili birimlere kitapla ilgili gerekli bilgileri vermek.

h- Sözleşme sürecini takip etmek.

2- Yayımlanması için kitap / ürün (proje) geliştirmek

a- Piyasayı analiz ederek ihtiyaçları ve yönelimleri belirlemek.

b- İhtiyaç doğrultusunda fikir geliştirmek.

c- Projeyi yayın kuruluna önermek.

d- Projeyi gerçekleştirecek yazar, çevirmen, çizer vb. ilgili kişileri belirlemek / önermek.

e- İlgili kişileri ihtiyaç ve çalışma yöntemi doğrultusunda yönlendirmek.

f- Kitabın yayımlanma biçimini (basılı ya da e-kitap) ve yer alacağı diziyi belirlemek.

g- Kitabın yayımlanacağı zamanı önermek.

3- İçerik geliştirmek

a- Yazar, çevirmen vb. ilgili kişilerle içerik, biçim, dil, süre, sözleşme hükümleri vb. konularda görüşmeler yapmak.

b- Eserin yazılma ve / veya çevrilmesi sürecini takip etmek.

c- Metin üzerinde çalışarak metne katkıda bulunmak

d- Kitap oluşturma süreçlerinde yazara katkıda bulunmak.

e- Kitabın bölümlerinin belirlenmesine katkı sağlamak.

f- E-kitap için gerekli içeriklerin üretilmesini sağlamak.

4- Yan ve ek metin üretmek / üretilmesini sağlamak

a- Yazarın ve / veya çevirmenin biyografisini yazmak.

b- Künye sayfasını düzenlemek.

c- Önsöz, sonsöz, sunuş, içindekiler; hazırlayan, yayıncı, çevirmen notu, kaynakça, dizin ve sözlük hazırlamak / hazırlanmasını sağlamak.

5- Kitap adının ve başlıkların belirlenmesine katkı sağlamak

a- Kitabı en iyi yansıtan adın seçilmesini sağlamak.

b- Kitabın türüne, içeriğine ve hedef kitlesine göre üst ve / veya alt başlıkların belirlenmesine katkı sağlamak.

6- Kitapta yer alacak görsellerin belirlenmesine katkıda bulunmak

a- Görsel materyal ihtiyacını belirlemek.

b- Görsel materyali içerik, hedef kitle, telif hakkı, maliyet ve baskıya uygunluk açısından kontrol etmek ve seçmek.

7- Kapak ve arka kapak önerisinde bulunmak ve / veya kapak yazısı yazmak

a- Kapak ve arka kapak için görsel önerisinde bulunmak / seçmek.

b- Arka kapak yazısı yazmak / yazdırmak.

c- Kitaba özel bir durumun / gelişmenin kapağa yansıtılmasını sağlamak.

d- Tasarımcı, yazar, çevirmen vb. arasındaki iletişimi sağlamak.

8- Ek materyalleri belirlemek

a- İçeriği destekleyici materyalleri (harita, cd, belge, afiş vb.) belirlemek, üretilmesini sağlamak.

b- E-kitap için destekleyici materyaller (görüntü, ses vb.) belirlemek, üretilmesini sağlamak.

c- Kitapla birlikte okura verilecek satışı destekleyici materyaller hakkında önerilerde bulunmak.

9- Metni içerik bakımından kontrol etmek

a- Bölümlenmenin kitabın amacına ve türüne uygunluğunu, bölümlerin doğru bağlanıp bağlanmadığını, sırasını, uzunluğunu vb. kontrol etmek ve düzeltmek.

b- Kitapta eksik, fazla, tekrar bilgilerin olup olmadığını kontrol etmek ve düzeltmek.

c- Kitaptaki mantık ve kurgu hatalarını kontrol etmek ve düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

d- Kitap akışını kontrol etmek, eser sahibine önerilerde bulunmak, düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

e- Kitabın yayımlanacağı tarihi göz önüne alarak kitapta yer alan bilgileri güncellemek.

f- Kurmaca dışı eserlerde, kitabın ana fikrine ve iddiasına uygun daf- yanakların olup olmadığını, verilen örneklerin konuya uygunluğunu ve doğruluğunu, ara sonuçların doğru kurgulanıp kurgulanmadığını vb. kontrol etmek, eser sahibine önerilerde bulunmak, düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

g- Bilgileri kontrol etmek, gerekli durumlarda farklı kaynaklardan doğrulatmak, maddi hataları tespit etmek, gerekli düzeltmeleri yapmak / yapılmasını sağlamak.

h- Kurmaca eserlerde zaman, mekan, karakter, olay örgüsü ve söylem tutarlılığını ve yeterliliğini kontrol etmek, eser sahibine önerilerde bulunmak, düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

10- Metni biçim ve içerik açısından kontrol etmek

a- Metni, bağlı olduğu türün teknik ve biçimsel özelliklerine uygunluğunu kontrol etmek / edilmesini sağlamak.

b- Dipnotları, kaynakçayı vb. referans sistemine uygunluğu, bilgilerin doğruluğu biçim ve içerik açısından kontrol etmek / edilmesini sağlamak.

c- Dizini ve sözlüğü konuya uygunluk ve göndermeler açısından kontrol etmek / edilmesini sağlamak.

11- Metni anlatım ve üslubu açısından kontrol etmek

a- Metnin akıcı hale getirilmesini sağlamak.

b- Metinde yer alan gereksiz sözcükleri ayıklamak.

c- Anlatıma uygun sözcük ve söz grupları için önerilerde bulunmak.

d- Metnin imlasını ve dilbilgisini kontrol etmek, düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

e- Metnin düzeltilmesi için metni düzeltmene vermek, metnin özellikleri hakkında düzeltmeni yönlendirmek.

f- Çevirinin aslına uygun yapılıp yapılmadığını ve anlaşılır olup olmadığını kontrol etmek, çevirmene öneride bulunmak, gerekli durumlarda düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

12- Metni hedef kitle ve diğer açılardan kontrol etmek

a- Kitabın belirlenen hedef kitleye dil, içerik vb. açısından uygunluğunu kontrol etmek.

b- Kitapta yer alan terminolojinin konuya / alana uygunluğunu, doğruluğunu kontrol etmek.

c- Kitapta hukuki sorunlar olup olmadığını tespit etmek, ilgili birimleri bilgilendirmek.

d- Düzeltmenden gelen öneriler doğrultusunda metne son şeklini vermek.

13- Baskı sürecini yürütmek

a- Baskı öncesi üretim hazırlığı ve e-kitap hazırlamak için ilgili birime eksiksiz olarak metni ve ek materyalleri teslim etmek.

b- Mizanpaj için ilgili birime yönlendirmede bulunmak.

c- Sayfa düzenine alınmış metni son okuma işlemi için düzeltmene ve / veya ilgili kişiye / kişilere teslim etmek.

d- Son okumadan gelen metni kontrol etmek ve gerekli değişiklikleri yapmak / yapılmasını sağlamak.

e- Baskı provasında metnin biçimsel olarak bütün öğelerini, matbaadan kaynaklanan bir hata olup olmadığını kontrol etmek.

f- Kitap için baskı onayı vermek.

14- Tekrar baskı faaliyetlerini yürütmek

a- Önceki baskılardaki hataları listelemek veya bir düzelti nüshası hazırlamak.

b- Tekrar baskıdaki hataları düzeltmek / düzeltilmesini sağlamak.

c- Kitabın künyesini ve yan metinlerini kontrol etmek, eklemelerde bulunmak, güncellemek / güncellenmesini sağlamak.

d- Yenileme baskısının gerektirdiği değişiklikleri (ISBN, e-ISBN değişikliği, künye değişikliği, sözleşme vb.) yapmak / yapılmasını sağlamak.

15- Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde yer almak

a- Tanıtım ve pazarlama için görüş bildirmek / yazarı yönlendirmek.

b- Pazarlama ve tanıtım stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c- Kitabın tanıtımı için etkinlik önererek düzenlenmesini sağlamak.

d- Tanıtım, halkla ilişkiler, pazarlama birimleri için mecra önermek.

16- Tanıtım ve pazarlama için materyal üretmek

a- Tanıtım, halkla ilişkiler, pazarlama için bülten, reklam metni, ilan, sosyal medya metni vb. hazırlamak / hazırlanmasını sağlamak.

b- Kitabı tanıtıcı sesli ve görüntülü ek materyaller üretilmesine katkıda bulunmak.

EDİTÖRLÜK TÜRLERİ

Uzmanlık alanı dahilinde belli bir konu başlığı, yazar ya da tür etrafında bir dizi / koleksiyon oluşturup yayınevine sunan, önerdiği eserlerin yayımlanma sürecinde yazar, çevirmen vb. kişilerle irtibata geçerek metin üzerinde çalışan, yayınevinin ilkeleri doğrultusunda metni kontrol eden, teknik ve içerik bakımından müdahalede bulunan, tasarım, pazarlama, satış gibi ilgili departmanlara kitaplarla ilgili gerekli bilgiyi veren, sürecin tüm aşamalarında sorumluluğu olan kişidir.

Yayınevinde yayınlanması kararlaştırılan eserlerin çeviri süreçlerini yöneten, çevrilerek yayınlanmak üzere eser önermekten çeviri işlerinin sonuçlandırılmasına dek çeviri merkezli birçok işin sorumluluğunu üstlenen kişidir.

Yayınevinin yayınlayacağı dosyaları veya konuları yayıncıyla beraber belirleyen, fikirler üreten, projeler geliştiren ve ilgili yazarlar veya yazar adaylarıyla görüşüp anlaşarak projeleri hayata geçiren kişidir. Yayın konularını ve olası bütçelerini belirler veya önerir, iç ve dış piyasayı sıkı takip ederek olası proje konuları yaratır, ajans ve yazarlarla sözleşme şartlarını oluşturur ve pazarlık yapar, gelen dosyaların projeye uygunluğunu denetler, projenin bütçe, satış ve pazarlama süreçlerini takip eder.

Yayınevinin yayın politikasına göre yayımlayacağı kitapları araştıran, bulan, okuyan ve karar veren editördür. Yurtiçinde ve yurtdışındaki yayın dünyasını, yeni akımları, yayınları sürekli takip eder. Ajanlarla, yayınevleriyle, diğer editörlerle ve yazarlarla sürekli iletişim halindedir. Ajanslarda, yayınevlerinden ve yazarlardan gelen taslakları okuyup değerlendirir ve yayınevine uygunluğunu denetler. Uygun bulunan taslak veya kitapların yayınlanması için yayıncı, pazarlama ve satışla ilgili projeleri geliştirir, bütçeyi hazırlar. Ajans, yayınevi, yazar ve çevirmenlerle pazarlık sürecini yönetir ve sözleşme yapar. Metnin üzerinde yayınevinin beklentileri doğrultusunda yazarla beraber çalışır.

Baskı provası aşamasına gelmiş metnin üretim öncesi son kontrollerini yapan ve tekrar baskıların üretilmesinden sorumlu olan kişidir. Tüm metinler için, baskı provasını gözden geçirir. Metinlerdeki tüm editoryal değişiklikleri izleyip kayıt altına alır, tasarım ve üretime ön hazırlık yapar. Resim altı yazısı üretimini, son okumasını ve yerleşimini denetler. Tüm baskı provalarını yönetir ve güncelleştirir. Güncellenmiş baskılarda, format değişikliğinde, yenilemelerde son kontrolleri yapar. İstenen düzeltmeleri gerektiğinde – acil durumlarda teknik olarak uygular. Jenerik bilgilerini detaylı şekilde inceler ve onaylar. Tüm baskı provalarını, ozalitleri vb. kontrol edip sorun varsa düzelttirip üretim için onaylanmasını sağlar. Baskı tekrarı tashihlerini arşivler ve baskı tekrarı aşamasına gelindiğinde uygular.